Представител за България на VID FIREKILL
ВОДНА МЪГЛА НИСКО НАЛЯГАНЕ

ПУБЛИКАЦИИ

Технически статии

Практически казуси

Бели книги

Изследвания и анализи

Технологични прегледи

Водна мъгла ниско налягане -
модерният подход в противопожарната индустрия

Техническа статия - Април 2022 г.

Изтеглете pdf файл

За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода, пяна или газ. Оказва се, че водната мъгла предлага по-добра ефективност и бързина на защитата, значително по-малко воден ресурс и по-ниски инвестиционни разходи.

Системите с водна мъгла са специална категория противопожарни системи, които, в зависимост от класа на пожарна опасност, могат да бъдат проектирани да ограничат, потушат или погасят пожара. Ефективността им се доказва чрез пълномащабни тестове за всеки клас пожарна опасност... 


Цялата статия можете да прочетете на следния линк или като изтеглите pdf. файла.


Обем 4 страници, формат А4, pdf файл, издание Април 2022 г.


За повече информация и контакт:
моб.тел: 0888 441 336, имейл: info@techinfo.bg или форма за контакт

Индустрия 4.0 - решение за бъдещето

Интелигентни продукти, ефективни процеси и висока добавена стойност в условията на Индустрия 4.0

Преглед на същността, значението и въздействието на производствената концепция Индустрия 4.0

Изтеглете pdf файл

Навлизането на концепцията Индустрия 4.0 в познатите днес производствени предприятия ще трансформира изцяло работната среда. Рутинните и тежки операции ще бъдат изпълнявани от автоматизирани системи и автономни роботи, с които хората ще си взаимодействат, и това ще бъде двигателят за осъществяване на по-ефективни производствени процеси, създаване на продукти с по-високо качество и висока добавена стойност...
Целта на бялата книга е да анализира как адаптирането към принципите на Индустрия 4.0 ще повлияе развитието на хората, на компаниите и на обществата като цяло и да обърне внимание върху предпоставките за тяхното благоприятно развитие. Публикацията разглежда специфичните особености на производствената концепция Индустрия 4.0 в следните основни теми:

Обем 16 страници, формат А4, pdf файл, издание Ноември 2021 г.


За повече информация и контакт:
моб.тел: 0888 441 336, имейл: info@techinfo.bg или форма за контакт

Системи за пожарогасене с водна мъгла

Устойчива технология в противопожарната индустрия 

Общ преглед на технологията с водна мъгла като съвременно устойчиво решение за пожарогасене

Изтеглете pdf файл

Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат значителни предимства в сравнение с конвенционалните системи за противопожарна защита - използват по-малко вода от традиционните спринклерни системи, причиняват по-малко щети на материалните активи с висока стойност, а също така са икономически изгодна и екологична технология за пожарогасене. И още... Бялата книга дава задълбочен отговор на следните въпроси:

Обем 10 страници, формат А4, pdf файл, издание Септември 2021 г.


За повече информация и контакт:
моб.тел: 0888 441 336, имейл: info@techinfo.bg или форма за контакт

Устойчива пожарна защита

Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради

Преглед на основните елементи и етапи в изграждането на съвременна стратегия за пожарна безопасност

Изтеглете pdf файл

Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и функционирането на сградите. Развитието на знания и компетенции в сферата на пожарната безопасност е необходимост, съпътстваща изграждането на всяка съвременна сграда. 

И още... Бялата книга дава отговор на следните въпроси:

Обем 10 страници, формат А4, pdf файл, издание Октомври 2021 г.


За повече информация и контакт:
моб.тел: 0888 441 336, имейл: info@techinfo.bg или форма за контакт