Представител за България на VID FIREKILL
ВОДНА МЪГЛА НИСКО НАЛЯГАНЕ

СИСТЕМА ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ С ВОДНА МЪГЛА

Технология за защита от пожар с водна мъгла ниско налягане (LPMW)
Производител: VID FIREKILL ApS

Системите с водна мъгла -
съвременно устойчиво решение за пожарогасене

Екологични. Икономични. Ефективни. Надеждни. Дългосрочни. Безопасни.

Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат значителни предимства в сравнение с конвенционалните системи за противопожарна защита - използват по-малко вода от традиционните спринклерни системи, причиняват по-малко щети на материалните активи с висока стойност, а също така са икономически изгодна и екологична технология за пожарогасене.


Какво е водна мъгла?

Разпръскването на вода във вид на много капки с микроразмер образува водна мъгла с голям обем, а процесът се нарича атомизация на водата. Водната мъгла се определя с размер на капките по-малък от един милиметър (1 мм). Представлява атомизирана вода, в чийто обем 99% (NFPA) / 90% (CEN) от водните капки са с размер по-малък от 1 мм (1000 микрона). Размерът на капките е резултат от налягането на водата и вида на използваната дюза за разпръскване. Съществуват два основни типа системи с водна мъгла - ниско и високо налягане. Като общо правило системите ниско налягане работят с налягане при дюзите от 2 до 12 бара, а системите високо налягане работят с налягане при дюзите от 40 до 120 бара.

Източник: © TechInfo
Източник: © TechInfo

Как действа водната мъгла?

За да има горене, четири елемента трябва да съществуват едновременно: горим материал/вещество, топлина, кислород и химическа реакция. Премахването на който и да е от тези елементи ще доведе до гасене на огъня, а прекъсването или отслабването на един от тези елементи ще доведе до контрол или потискане на пожара. Водната мъгла „се справя“ с огъня чрез отнемане на топлината, изместване на кислорода и контролиране на източника на гориво. Този „триизмерен“ гасителен ефект – охлаждане, отнемане на кислорода и блокиране преноса на топлина – определя високата гасителна ефективност и бързина на технологията с водна мъгла и изключителната ефикасност на системите, базирани на тази технология. Това означава, че водната мъгла може да се използва за борба с пожари там, където обикновената вода не би била най-подходящият или най-ефективният агент.

Триизмерна противопожарна защита

Системите с водна мъгла осигуряват т.нар. „триизмерна“ защита срещу пожар - несравнимо подобрена характеристика спрямо традиционната спринклерна технология - която се дефинирана по следния начин:

1) Погасяване на пожара: Рязко намаляване на скоростта на отделяне на топлина, което води до тотално елиминиране на всякакъв вид пожар.

2) Потискане на пожара: По-слабо, но стабилно и постоянно намаляване на скоростта на отделяне на топлина, което води до контролиране нивата на горене.

3) Контролиране на пожара: Ограничаване разрастването на пожара и защита на конструкцията чрез охлаждане на предметите, поглъщане на отделените газове при горенето и/или предварително овлажняване на съседни запалими материали.

Ключът към ефективността на технологията с водна мъгла е дизайнът на дюзата заедно с установените критерии за налягане. Технологията позволява системите с водна мъгла да работят с налягане в широк диапазон - от 2 до 200 бара, като най-често в практиката се използват системи с ниско налягане (до 12 бара) и системи с високо налягане (от 40 до 120 бара).

Системата с водна мъгла ниско налягане - по-добрата алтернатива

Екологични. Икономични. Ефективни. Надеждни. Дългосрочни. Безопасни.

Уникалните свойства на технологията най-ярко се проявяват при системите с водна мъгла ниско налягане. Системата FIREKILL на фирма VID Fire-Kill ApS осигурява голяма бързина, ефикасност и ефективност при гасене, като същевременно използва минимален воден ресурс, икономична е по отношение на оборудване и пространство за инсталиране. Тя е най-екологичното, най-надеждното и най-рентабилното решение за гасене на пожар, налично на пазара. Системата FIREKILL™ защитава както хората, обитаващи сградите, така и материалните активи вътре в сградите. Целта е да се елиминират всякакви опасности за хората и да се ограничат до минимум щетите върху имуществото, оборудването и конструкцията на сградата. Нещо повече - най-голямата икономическа полза от внедряване на системата FIREKILL™ e осигуряване на непрекъснатост на работния процес и работата на съоръженията.


Тествана и одобрена технология

Гасителната технология LPWM (low pressure water mist) се базира изцяло на предварителни тестове по различни пожарни сценарии. Това позволява на инженерите да създават персонализирани решения, които отговарят на специфичните потребности и изисквания на клиентите. Системата FIREKILL дава възможност за създаване на стабилни и качествени решения, които покриват всички пожарни рискове с почти еднаква максимална ефективност. FIREKILL е правилният избор, когато става въпрос за иновативна, надеждна и екологична противопожарна защита. Отговаря на стандарти EN 14972, EN 17450, FM 5560, NFPA 750, IMO 265 и др. и е одобрена от лицензирани органи като FM, VdS, DFL, DNV-GL, CEN, UL и др.

Източник: © VID FIREKILL
Източник: © VID FIREKILL

Защитават всичко, което е ценно за Вас и Вашия бизнес!

Приложения:

FIREKILL - решение за почти всяка опасност от пожар с еднаква висока ефективност:

Предимства:

За повече информация, технически характеристики или оферта, свържете се с нас:

моб.тел: 0888 441 336

имейл: info@techinfo.bg