СИСТЕМА ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ С ВОДНА МЪГЛА

Технология за защита от пожар с водна мъгла ниско налягане (LPMW)
Производител: VID Fire-Kill ApS

Системите с водна мъгла -
съвременно устойчиво решение за пожарогасене

Екологични. Икономични. Ефективни. Надеждни. Дългосрочни. Безопасни.

Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат значителни предимства в сравнение с конвенционалните системи за противопожарна защита - използват по-малко вода от традиционните спринклерни системи, причиняват по-малко щети на материалните активи с висока стойност, а също така са икономически изгодна и екологична технология за пожарогасене.


Какво е водна мъгла?

Разпръскването на вода във вид на много капки с микроразмер образува водна мъгла с голям обем, а процесът се нарича атомизация на водата. Водната мъгла се определя с размер на капките по-малък от един милиметър (1 мм). Представлява атомизирана вода, в чийто обем 99% (NFPA) / 90% (CEN) от водните капки са с размер по-малък от 1 мм (1000 микрона). Размерът на капките е резултат от налягането на водата и вида на използваната дюза за разпръскване. Съществуват два основни типа системи с водна мъгла - ниско и високо налягане. Като общо правило системите ниско налягане работят с налягане при дюзите от 2 до 12 бара, а системите високо налягане работят с налягане при дюзите от 40 до 120 бара.

Източник: © TechInfo
Източник: © TechInfo

Как действа водната мъгла?

За да има горене, четири елемента трябва да съществуват едновременно: горим материал/вещество, топлина, кислород и химическа реакция. Премахването на който и да е от тези елементи ще доведе до гасене на огъня, а прекъсването или отслабването на един от тези елементи ще доведе до контрол или потискане на пожара. Водната мъгла „се справя“ с огъня чрез отнемане на топлината, изместване на кислорода и контролиране на източника на гориво. Този „триизмерен“ гасителен ефект – охлаждане, отнемане на кислорода и блокиране преноса на топлина – определя високата гасителна ефективност и бързина на технологията с водна мъгла и изключителната ефикасност на системите, базирани на тази технология. Това означава, че водната мъгла може да се използва за борба с пожари там, където обикновената вода не би била най-подходящият или най-ефективният агент.

Триизмерна противопожарна защита

Системите с водна мъгла осигуряват т.нар. „триизмерна“ защита срещу пожар - несравнимо подобрена характеристика спрямо традиционната спринклерна технология - която се дефинирана по следния начин:

1) Погасяване на пожара: Рязко намаляване на скоростта на отделяне на топлина, което води до тотално елиминиране на всякакъв вид пожар.

2) Потискане на пожара: По-слабо, но стабилно и постоянно намаляване на скоростта на отделяне на топлина, което води до контролиране нивата на горене.

3) Контролиране на пожара: Ограничаване разрастването на пожара и защита на конструкцията чрез охлаждане на предметите, поглъщане на отделените газове при горенето и/или предварително овлажняване на съседни запалими материали.

Ключът към ефективността на технологията с водна мъгла е дизайнът на дюзата заедно с установените критерии за налягане. Технологията позволява системите с водна мъгла да работят с налягане в широк диапазон - от 2 до 200 бара, като най-често в практиката се използват системи с ниско налягане (до 12 бара) и системи с високо налягане (от 40 до 120 бара).

Системите с водна мъгла ниско налягане (LPWM) - по-добрата алтернатива

Екологични. Икономични. Ефективни. Надеждни. Дългосрочни. Безопасни.

Уникалните свойства на технологията най-ярко се проявяват при системите с водна мъгла ниско налягане. Системата LPWM на фирма VID Fire-Kill ApS осигурява голяма бързина, ефикасност и ефективност при гасене, като същевременно използва минимален воден ресурс, икономична е по отношение на оборудване и пространство за инсталиране. Тя е най-екологичното, най-надеждното и най-рентабилното решение за гасене на пожар, налично на пазара. Системата LPWM защитава както хората, обитаващи сградите, така и материалните активи вътре в сградите. Целта е да се елиминират всякакви опасности за хората и да се ограничат до минимум щетите върху имуществото, оборудването и конструкцията на сградата. Нещо повече - най-голямата икономическа полза от внедряване на системата LPWM e осигуряване на непрекъснатост на работния процес и работата на съоръженията.


Тествана и одобрена технология

Гасителната технология LPWM се базира изцяло на предварителни тестове по различни пожарни сценарии. Това позволява на инженерите да създават персонализирани решения, които отговарят на специфичните потребности и изисквания на клиентите. Системата LPWM дава възможност за създаване на стабилни и качествени решения, които покриват всички пожарни рискове с почти еднаква максимална ефективност. Системата LPWM е правилният избор, когато става въпрос за иновативна, надеждна и екологична противопожарна защита. Отговаря на стандарти EN 14972, EN 17450, FM 5560, NFPA 750, IMO 265 и др. и е одобрена от лицензирани органи като FM, VdS, DFL, DNV-GL, CEN, UL и др.

Източник: © VID Fire-Kill
Източник: © VID Fire-Kill

Защитават всичко, което е ценно за Вас и Вашия бизнес!

Приложения:

Системата LPWM - решение за почти всяка опасност от пожар с еднаква висока ефективност:

 • Промишлени обекти и съоръжения, химически и фармацевтични предприятия, складове със запалими течности, производствени линии, промишлени кухни, платформи за добив на нефт и газ и др.

 • Дейта центрове, машинни отделения, електрическо и електронно оборудване, кабелни канали, тунели, турбини и генератори, двигатели, чисти помещения, лаборатории и др.

 • Модерни офис сгради, високи сгради, сгради със сложна архитектура, хотели, болници, апартаменти, търговски центрове и други обществени сгради.

 • Исторически сгради, архиви, музеи, галерии, библиотеки, концертни зали, атриуми, ескалатори, обществени паркинги, обществен транспорт.

Предимства:

 • 100 % екологично, устойчиво и дълговечно решение.

 • Максимална сигурност и безопасност за хората.

 • Максимална защита на материалните активи и непрекъснатостта на работния процес.

 • Голяма бързина и ефективност при гасене с минимален воден ресурс.

 • Надеждно персонализирано решение, базирано на реални тестове по множество пожарни сценарии.

 • Едно решение за множество пожарни рискове в една сграда или промишлен обект.

 • Изключително подходяща за специфични приложения там, където останалите системи не предлагат необходимата защита.

 • Икономична по отношение на оборудване и пространство за инсталиране, лесна за монтаж и поддръжка.

 • Ниска цена за целия жизнен цикъл на инсталацията.

За повече информация, презентация за възможностите на системата или запитване за оферта, моля свържете се с нас:

моб.тел: 0888 441 336

имейл: info@techinfo.bg