Представител за България на VID FIREKILL
ВОДНА МЪГЛА НИСКО НАЛЯГАНЕ

СИСТЕМА ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ С ВОДНА МЪГЛА

Технология за защита от пожар с водна мъгла ниско налягане (LPMW)
Производител: VID FIREKILL ApS

Система с водна мъгла -
Решение за защита от пожарни рискове в инфраструктурни обекти

TUNPROTEC ® - цялостно решение за инфраструктурни обекти

TUNPROTEC® e стационарна система с водна мъгла, работеща с минимално количество вода и под ниско налягане. Системата е специално създадена за ефективна и надеждна защита от пожар на инфраструктурни съоръжения като пътни, железопътни, кабелни и минни тунели, железопътни гари, метростанции и друга подземна инфраструктура.

Системата открива пожара в най-ранния му етап, предотвратява покачването на температурата и разрастването на огъня като същевременно минимизара риска от образуване на голямо количество дим. Наслояването на дима от вентилационната система е основен проблем при противопожарната защита на тунели. TUNPROTEC® работи при различни стратегии за вентилация, като активно възпрепятства развитието на „задниˮ димни слоеве.

Одобрения и типични приложения

Системата TUNPROTEC® е успешно тествана съгласно инициативата на Европейската комисия UPTUN WP2 D251 и одобрена съгласно протоколите за пожарни тестове описани в доклада SOLIT 2 (safety of life in tunnels). Компонентите на системата са успешно тествани и одобрени в съответствие със стандарта за водна мъгла IMO 1165 за работа в максимално замърсена среда, съгласно европейския стандарт за системи за детекция EN 54, както и съгласно стандарта SIL2 при заявка. Системата е успешно тествана от акредитирани лаборатории съгласно пълномащабни пожарни тестове с пожарно натоварвание до 250 MW за пожари клас А и до 30 MW за пожари клас В.

TUNPROTEC® защитава пътни и железопътни тунели, метротунели, жп гари и метростанции, минни и кабелни тунели. Проведените тестове до 250 MW гарантират, че системата може да защити напълно горящи товарни превозни средства в пътни тунели, горящи открити товарни вагони в жп тунели или множество вагони и съоръжения в метротунелите.

Цялостно решение за инфраструктурни обекти

TUNPROTEC® е противопожарна система на базата на водна мъгла с ниско налягане, предназначена да минимизира разходите за монтаж и поддръжка, като същевременно гарантира бърза и надеждна защита на хората и тунелните конструкции. Системата TUNPROTEC® обхваща пълна гама компоненти - детектори, контролни панели, дюзи, помпи, вентили - специално създадени да работят като едно цялостно модерно решение за защита на пътна и подземна инфраструктура. Във всеки един момент системата за управление изпраща подходяща информация на персонала чрез периферна система като SCADA.

Благодарение на гъвкавия дизайн, системата може лесно да бъде инсталирана както в нови, така и в съществуващи обекти. В много случаи системата носи икономически ползи, тъй като разходите за пасивна противопожарна защита могат да бъдат намалени заедно с разходите за проектиране на вентилационна система. Нещо повече, инсталирането на системата редуцира риска, позволявайки по-висока интензивност на трафика, транспортиране на опасни и запалими товари през тунелите и прилагане на безопасни стратегии за евакуация.

Източник: © VID FIREKILL
Източник: © VID FIREKILL

За повече информация, технически характеристики или оферта, свържете се с нас:

моб.тел: 0888 441 336

имейл: info@techinfo.bg