Представител за България на VID FIREKILL
ВОДНА МЪГЛА НИСКО НАЛЯГАНЕ

СИСТЕМА ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ С ВОДНА МЪГЛА

Технология за защита от пожар с водна мъгла ниско налягане (LPMW)
Производител: VID FIREKILL ApS

Система с водна мъгла -
Противопожарни дюзи за защита от пожарни рискове в дейта центрове

Дюзите OH-DC1 и OH-DC2 са част от системата за пожарогасене FIREKILL™

Дюзите модел OH-DC1 за висящ монтаж и модел OH-DC2 за стоящ монтаж са специално предназначени за ефективна и надеждна защита от пожар на помещения и зали с оборудване за обработка на данни.

Дюзите OH-DC1 и OH-DC2 са част от системата с водна мъгла ниско налягане FIREKILL™ и са специално проектирани за защита на дейта центрове, предлагайки най-екологичното и най-рентабилното решение на пазара с минимална консумация на вода и енергия. В същото време осигуряват стабилно и надеждно решение, като работят при много ниско водно налягане, както често се среща в конвенционалните спринклерни системи.Одобрения и типични приложения

Дюзата OH-DC1 е успешно тествана и одобрена в съответствие със стандарта FM 5560, Приложение М, за защита на помещения/зали с оборудване за обработка на данни над двоен под

Дюзата OH-DC2 е успешно тествана и одобрена в съответствие със стандарта FM 5560, Приложение N, за защита на помещения/зали с оборудване за обработка на данни под двоен под

Дюзите OH-DC1 и OH-DC2 са тествани при скорост на вентилация до 1,7 m/s, което ги прави идеално приложими в зони, изискващи непрекъсната вентилация, дори в случай на пожар.

Дюзите OH-DC1 и OH-DC2 са патентовани автоматични дюзи за водна мъгла, проектирани да разпръскват водата във вид на много малки водни капки с ниско налягане и ниска скорост. Създадената хомогенна фина водна мъгла отнема толината, редуцира излъчването на топинна енергия, измества кислорода в близост до огъня и по този начин контролира и потиска пожара. Благодарение на голямото количество фини водни капки, водната мъгла създава голяма повърхност и овлажнява съседните запалими предмети с минимален разход на вода.Пълна гама дюзи модел FIREKILL™ за дейта центрове

Дюзите OH-DC1 и OH-DC2 са част от пълната гама дюзи за водна мъгла с ниско налягане на системата FIREKILL™, създадени да предложат едно цялостно решение за защита срещу всички пожарни рискове в съвременните центрове за данни. Чрез комбиниране на отделни дюзи, всяка подходяща за специфични зони, системата предлага ефективна, надеждна и екологична защита на цялата сграда.

В зависимост от целта на пожарната защита, конфигурацията на дейта центъра или други особености на обекта, FIREKILL™ позволява хибридно решение с конвенционалната спринклерна технология. Системата е мащабируема и лесно може да бъде разширявана с допълнителни дюзи в нови или обновени зони от обекта.

Източник: © VID FIREKILL
Източник: © VID FIREKILL

За повече информация, технически характеристики или оферта, свържете се с нас:

моб.тел: 0888 441 336

имейл: info@techinfo.bg